W związku z obowiązującym ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz innymi nowymi przepisami dotyczącymi prywatności, koncepcja „adekwatnego bezpieczeństwa” staje się wymaganiem prawnym na poziomie globalnym.

Zespół Priv-Sec Solution, na podstawie swoich kompetencji i doświadczenia, wybrał najlepsze narzędzia do automatyzacji procesów zarządzania prywatnością i bezpieczeństwem z całego świata.

Oferujemy rozwiązania:

  • Automatyzujące procesy zarządzania prywatnością, bezpieczeństwem informacji i usług IT
  • W zakresie proaktywnej inwentaryzacji danych
  • Skanery podatności sieci, web aplikacji
  • Automatyzujące prowadzenie kampanii phishingowych
  • Automatyzujące kampanie awareness w zakresie bezpieczeństwa
  • W obszarze Traffic Management System
  • Automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem
  • Security and threat intelligence